Inkjet Printer
          คือ  เครื่องพิมพ์ที่ใช้วิธีพ่นน้ำหมึกลงไปบนวัตถุงาน  โดยหมึกจะถูกฉีดออกจากรูขนาดเล็กบนหัวพิมพ์  ซึ่งหมึกที่ใช้จะเป็นแม่สี 3 สี คือ แดง เหลือง และน้ำเงิน  บางเครื่องจะใช้ 2 กล่อง  คือ  น้ำหมึกสีดำกับตัวแม่สี  สามารถพิมพ์ได้เร็ว  คือ  ประมาณ 9 ppm
          คุณลักษณะเด่นของเครื่องพิมพ์แบบนี้คือ
            -  สามารถพิมพ์ภาพสีได้  โดยมีตลับหมึกสีแยกอิสระ  สามารถถอดเปลี่ยนใหม่ได้
            -  คุณภาพการพิมพ์คมชัดกว่าแบบใช้หัวเข็ม  ให้ความละเอียดสูง  เหมาะสมสำหรับงานด้านกราฟิค  และงานด้านการนำเสนอ
            -  สามารถพิมพ์บนผิววัสดุอื่นๆ นอกจากบนกระดาษได้  เช่น  แผ่นใส  สติ๊กเกอร์
          หลักการทำงาน
          เมื่อเราทำการสั่งพิมพ์ด้วยการกดคลิกที่ปุ่ม OK ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์จะเกิดกระบวนการทำงานเป็นลำดับต่อเนื่องดังนี้
            -  ซอฟต์แวร์ที่ใช้จะส่งข้อมูลให้เป็นรูปแบบที่เครื่องพิมพ์สามารถเข้าใจได้
            -  ไดรฟ์เวอร์จะส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องพิมพ์  ผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อ
            -  เครื่องพิมพ์จะรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์และทำการเก็บข้อมูลนั้นไว้ในบัฟเฟอร์  ซึ่งอยู่ในหน่วยความจำ RAM ขนาดตั้งแต่ 512 KB จนถึง 16 KB ขึ้นอยู่กับรุ่น
            -  หากเครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนองการทำงานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  อาจเป็นเพราะเครื่องกำลังเข้าสุ่วงรอบของการทำความสะอาดหัวพิมพ์แบบสั้นๆ
            -  เมื่อกระดาษผ่านเข้าไปในเครื่องคอมพิมพ์  จะเริ่มพิมพ์จากตำแหน่งเริ่มต้นของหน้าแรก  สเต็ปเปอร์มอเตอร์หัวพิมพ์จะบังคับสายพานให้เลื่อนชุดหิวพิมพ์ไปมาอย่างเป็นจังหวะ
            -  การพิมพ์ของอิงก์เจ็ต  จะพิมพ์ทีละจุด  ทีละแถบเรียงต่อเนื่องติดกันไปบนกระดาษ  ซึ่งหัวพิมพ์จะฉีดหมึกในโหมดสี CMYK ได้อย่างแม่นยำ
            -  เมื่อสิ้นสุดการพ่นหมึกในหนึ่งแถวกระดาษ  เครื่องก็จะเลื่อนกระดาษขึ้นพิมพ์แถวต่อมา
            -  กระบวนการนี้จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งพิมพ์เสร็จหมดทั้งหน้า 
            -  เมื่อการพิมพ์เสร็จสมบูรณ์  หัวพิมพ์จะหยุด  สเต็ปเปอร์มอเตอร์ที่ดึงกระดาษจะหมุนลุกกลิ้งผลักกระดาษที่พิมพ์เสร็จแล้วออกไปด้านหน้าเครื่องพิมพ์
Laser  Printer 
            เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์จะเป็นเครื่องพิมพ์ที่มีกลไกการทำงานซับซ้อนที่สุด  เครื่องพิมพ์นี้อาศัยเทคโนโลยีไฟฟ้าสถิตย์ที่พบในเครื่องถ่านเอกสารทั่วไปโดยลำแสงไดโอดเลเซอร์จะฉายไปยังกระจกหมุน  เพื่อสะท้อนไปยังลุกกลิ้งไวแสง  ซึ่งจะปรับตามสัญญาณภาพหรือตัวอักษรที่ได้รับจากคอมพิวเตอร์  และกราดตามแนวยาวของลูกกลิ้งอย่างรวดเร็ว  สารเคลือบบนลุกกลิ้งจะทำปฏิริยากับแสงแล้วเปลี่ยนเป็นประจุไฟฟ้าสถิตย์  ซึ่งทำให้ผงหมึกเกาะติดกับพื้นที่ที่มีประจุ  เมื่อกระดาษพิมพ์หมุนผ่านลูกกลิ้ง  ความร้อนจะทำให้ผงหมึกหลอมละลายติดกับกระดาษ
           หลักการทำงาน
           หลักการทำงานก็คือ  ตัวดรัม  เริ่มต้นจะถูกทำให้ประจุไฟฟ้าเป็นบวก  ทั่งทั้งแกนเมื่อตัวเลเซอร์ยิงแสงเลเซอร์ผ่านกระจกเลนส์  ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับลุกบอลกระจกแบบที่อยู่ในสถานบันเทิง  เมื่อเลเซอร์ยิงแสงไปตกกระทบกระจกเลนส์ก็จะเกิดการหักเหของแสงในทิศต่างๆ แสงที่หักเหจากเสนส์นี้ก็จะตกกระทบมาที่ตัวดรัม  โดยตัวดรัมจะค่อยๆ หมุนไปตามการยิงเลเซอร์  ความละเอียดในการหมุนตัวดรัมนี้เป็นที่มาของความละเอียดในการพิมพ์ในปัจจุบัน
           ข้อดี-ข้อเสียของเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
           ข้อดี  ได้งานพิมพ์ที่สวยงามรวดเร็ว
           ข้อเสีย  ต้นทุนสูง  ไม่สามารถพิมพ์สำเนาครั้งละหลายๆ แผ่นได้ในครั้งเดียว  และราคาเครื่องค่อนข้างแพงกว่าแบบอื่นๆ
Dot matrix printer
         หลักการพิมพ์จะใช้เข็มกระแทกผ้าหมึกเพื่อเกิดจุดที่กระดาษ  และรวมกันเป็นตัวอักษร  หรือภาพ  ขณะการใช้งานการเกิดเสียงค่อนข้างดัง  เนื่องจากการใช้เข็มกระแทก  ปัจจุบันนี้มีผ้าหมึกที่เป็นสีแล้ว  แต่คถณภาพไม่ค่อยดีนัก
        คุณลักษณะเด่นของเครื่องพิมพ์
       -  สามารถพิมพ์ลงบนกระดาษที่มีหลายสำเนาหลายชุดได  ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์หลายครั้ง  ซึ่งเครื่องพิมพ์แบบอื่นไม่สามารถทำได้
       -  มีความทนทานในการใช้งานสูง
       -  สามารถพิมพ์กับกระดาษต่อเนื่องได้
       โครสร้างการทำงาน
        ส่วนประกอบหลัก
        -  หน่วยประมวลผลกลาง
        -  หน่วยความจำ
        -  ภาค input/output
        -  ส่วนกลไก
อ้างอิงจาก  www.copytekink.com

Comment

Comment:

Tweet