เหตุไฉนเครื่องพิมพ์จึงพิมพ์งานอืดเป็นเต่า

ตามปกติการพิมพ์เอกสารในวินโดวส์ จะอาศัยปรแกรม Print Spooler เป็นตัวนำข้อมูลจากแอพพลิเคชั่นที่เราสั่งพิมพ์ไปเขียนเป็นไฟล์ชั่วคราว ไว้ในไดเร็คทอรี่ C:/windows/Temp เพื่อให้วินโดวส์มามารถพิมพ์เอกสารได้ในโหมดแบ็คกราวน์ (ช่วยให้สามารถทำงานอย่างอื่นได้ในขณะพิมพ์) ถึงแม้ว่า Print Spooler จะช่วยให้สามารถทำงานได้ในขณะพิมพ์งานอยู่ แต่มันก็ส่งผลให้เครื่องพิมพ์ทำงานช้าเช่นกัน ถ้าหากว่ามีเนื้อที่หรือหน่วยความจำภายในเครื่องน้อย เพื่อให้ประสิทธิภาพการพิมพ์สูงขึ้นกว่า ที่เป็นอยู่ก็ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าไปในส่วนของ Printer โดยการคลิกที่ Start > Settings > Printers
2. จากนั้น คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ เลือกคำสั่ง Properties เพื่อทำการปรับแต่งค่าของเครื่องพิมพ์
3. คลิกที่แท็บ Details
4. คลิกปุ่ม Spool Setting บริดเวณ ส่วนล่างสุดของไดอะล๊อคบ๊อกซ์
5. คลิกเครื่องหมายถูกหน้าตัวเลือก Print directly to the printer เพื่อรอจนกว่าเครื่องพิมพ์จะพร้อมก่อนจึงจะส่งงานจากโปรแกรมไปยังเครื่องพิมพ์ โดยตรง ซึ่งจะส่งผลให้ทำการพิมพ์ได้เร็วขึ้น ในกรณีที่คุณมีเนื้อที่หรือหน่วยความจำภายในเครื่องน้อย
6. คลิกปุ่ม OK 2 ครั้งทีนี้เครื่องพิมพ์จของคุณก็จะพิมพ์งานเร็วขึ้นทันที

 

 

 

 

บทความจากเว็บไซต์ bcoms.net

Comment

Comment:

Tweet