เครื่องพริ้นเตอร์พิมพ์งานไม่ออก

ไม่ต้องกังวลครับ ปัญหานี้มีวิธีแก้ไขหลายวิธีด้วยกัน อย่างแรกที่ควรทำคือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องพิมพ์ของคุณว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ ในถาดมีกระดาษหรือเปล่า ถ้ามีครบก็ให้ล้างหน่วย ความจำ ของเครื่องพิมพ์โดยการปิดเครื่องประมาณสองถึงสามวินาทีแล้วจึงเปิดใหม่อีกครั้ง จาก นั้นทำการตรวจสอบสายเคเบิ้ลเพื่อให้แน่ใจว่าได้ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์และเครื่องพีซีของคุณแล้ว

คุณรู้หรือไม่ว่า ถ้าสายเคเบิ้ลของพริ้นเตอร์เก่า หรือยาวเกินไปจะทำให้สัญญาณที่ส่งจากเครื่อง
พีซีมายังเครื่องพิมพ์ไม่เพียงพอ วิธีแก้ในระยะยาวก็ให้คุณเลือกซื้อสายเคเบิ้ลแบบ IEEE 1284 เส้นใหม่ แต่การแก้ไขเบื้องต้น ให้คุณลองติดตั้งไดร์ฟเวอร์สำหรับเครื่องพิมพ์อีกครั้ง โดยการ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตมาใหม่ แล้วเลือก Start > Setting > Printers เพื่อทำการ เปิดโฟลเดอร์ของเครื่องพิมพ์ออกมา เลือกไอคอนของเครื่องพิมพ์ที่ต้องการลบโดยคลิ๊กเม้าส์ขวา แล้วเลือก Delete จากนั้นทำการติดตั้งเครื่องพิมพ์ลงไปใหม่โดยคลิ๊กไอคอน Add Printer ที่ปรากฏอยู่ในโฟลเดอร์ของเครื่องพิมพ์
หากคุณยังไม่สามารถพิมพ์ได้อีก ให้คุณลองเซ็ตค่าของพอร์ต Parallel โดยคลิ๊กเม้าส์ปุ่มขวาที่ My Computer เลือก Properties เลื่อนลูกศรไปยัง Device Manager แล้วดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Ports (COM and LPT) ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Printer Port (LPT1) เลือกแถบ Resources และเช็คในกล่อง "Conflicting device list" ที่มี IRQ (Interrupt Request Line) หรือ DMA (Direct Memory Access) หากมีอุปกรณ์อื่นที่ใช้พอร์ต IRQ เดียวกันกับพริ้นเตอร์ ให้คุณ Disable อุปกรณ์ดังกล่าว หรือกำหนดพอร์ต IRQ ให้กับอุปกรณ์นั้นใหม่ การ Disable นี้จะสามารถทำได้โดยค้นหาใน Device Manager ให้คุณเปิดรายการ Properties เลือกแถบ General จากนั้นให้เช็ค Disable in this hardware profile เท่านี้คุณก็จะพิมพ์งานที่ต้องการได้ครับ
สำหรับการตรวจสอบการชนกันของ DMA ทำได้โดยการหาว่าพอร์ตของเครื่องพิมพ์นั้นไปชน กับพอร์ต ECP หรือไม่ (เป็นพอร์ตขนานแบบใหม่ที่ออกแบบมาให้สามรถพิมพ์ได้เร็วขึ้นโดยใช้ DMA ค่าเดิมจะเป็นแบบ Standard, bi-directional และ EPP) แต่หากเครื่องของคุณ สนับสนุนพอร์ต ECP ให้คุณกำหนดพอร์ตขนานเป็นแบบไม่ใช้ DMA โดยปกติจะสามารถ กำหนดค่าได้ในโปรแกรม CMOS บนเครื่องพีซีของคุณ แต่ถ้าหากเครื่องพิมพ์ของคุณไม่
สนับสนุน ECP ให้คุณกำหนดพอร์ตขนานไปแบบที่สามารถเข้ากันได้

อีกทางเลือกหนึ่งคือกำหนดพอร์ตแบบ EPP แต่หากเครื่องพิมพ์ของคุณไม่สนับสนุนวิธีการที่ กล่าวมา ให้คุณกำหนดแบบมาตรฐานที่สามารถเข้ากันได้ดีกับเครื่องของคุณก็เพียงพอแล้ว

 

 

 

 

บทความจากเว็บไซต์ bcoms.net

Comment

Comment:

Tweet