หลักการทำงานของวงจรต่างๆบน Printer Dot Matrix (เรียนพร้อมภาคทดลอง)

 • วงจรระบบ รีเซต

 • วงจรขับเคลื่อนการทำงานของหัวพิมพ์

 • วงจรขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้เลื่อนหัวพิมพ์

 • วงจรขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ป้อนกระดาษ

 • วงจรที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างภาพและตัวอักษร

 • วงจรเซนเซอร์

วิธีการถอด ประกอบและติดตั้ง Printer Dot Matrix

วิธีการตรวจซ่อม Printer Dot Matrix

 • วิธีการตรวจซ่อมปัญหาทางเมคคานิคส์

  • ปัญหากลไกระบบขับเคลื่อนหัวพิมพ์

  • ปัญหากลไกการป้อนกระดาษ

  • ปัญหากลไกอื่นๆ

 • วิธีการตรวจซ่อมระบบจ่ายไฟของ Dot Matrix Printer

 • วิธีการตรวจซ่อมปัญหาคุณภาพการพิมพ์ แบบต่างๆ

 • วิธีการตรวจซ่อม Sensor และ มอเตอร์

 • วิธีการอ่าน Error Code รวมทั้งสถานะของหลอดไปที่ปรากฏบนแผงหน้าปัด

 • วิธีการบำรุงรักษาส่วนประกอบต่างๆของ Dot Matrix Printer

วิธีการตรวจซ่อม Inkjet Printer

 • วิธีการตรวจสอบปัญหาหัวพิมพ์

 • วิธีการเติมหมึก และวิธีการเคลียร์ตลับหมึก รวมทั้งเคลียร์ผ้าซับหมึก

 • วิธีการติดตั้ง Ink Tank

 • วิธีการอ่านค่า Error ต่างๆ

 • วิธีการรีเซตค่าต่างๆ

หลักการทำงานของ Laser Printer

 • วงจรควบคุมการทำงานของกลไกต่างๆของระบบ

 • วงจรควบคุมการทำงานของ Laser/Scanner

 • วงจรควบคุมการดึง และป้อนกระดาษ

 • วงจรสร้างภาพ

 • วงจรระบบจ่ายไฟ

วิธีการตรวจซ่อม Laser Printer

 • วิธีการอ่านค่า Error ต่างๆบนแผงหน้าปัด รวมทั้งจังหวะเสียงเตือนต่างๆ

 • วิธีการอ่าน Code ต่างๆที่เกี่ยวกับปัญหาการทำงาน

 • วิธีการรีเซตค่าใน Printer

 • วิธีการตรวจซ่อมปัญหาคุณภาพการพิมพ์

 • วิธีการแก้ปัญหากระดาษติด หรือยับ

 • วิธีการปรับแต่ง Laser Printer

 • ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกลไก การทำงาน

 • ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ SETUP หรือ APPLICATION 

 • ปัญหาที่เกี่ยวกับ CONTROLLER ของ LASER PRINTER

 • ปัญหาที่เกี่ยวกับ LASER SCANNER

 • ปัญหาที่เกี่ยวกับระบบขับเคลื่อน

 • ปัญหาที่เกี่ยวกับ HIGH VOLT SUPPLY

 • ปัญหาที่เกี่ยวกับระบบ อบความร้อน (FUSING)

 • ปัญหาที่เกี่ยวกับระบบ CORONA (CHARGE ROLLER)

 • การตรวจซ่อมระบบกลไกของ PRINTER

 

 
   

 
 
 
  อ้างอิงจาก  www.cyberthai.com

Comment

Comment:

Tweet