วิธีเคลียร์ตลับหมึกพริ้นเตอร์ Canon Epson Brother รุ่นใหม่ๆ

สมัยนี้ตลับหมึกพริ้นเตอร์มันช่างราคาแพงนัก เสียก็ง่าย เปลี่ยนตลับทีเหมือนซื้อเครื่องใหม่เลย ความลับมันอยู่ที่การทำตลับแบบใหม่ของผู้ผลิตเค้าทำโน่นทำนี่เพื่อให้ยากต่อการดัดแปลง แถมเกือบทุกรุ่นจะเป็นแบบตลับหมึกกับหัวพิมพ์อยู่ด้วยกัน เสียทีซื้อยกชุด คนรวยคือคนผลิตคนจนได้เศร้า  แต่ความลับไม่มีในโลก วันนี้มาแฉวิธีเคลียตลับหมึกพริ้นเตอร์รุ่นยอดนิยมของ Canon เช่น IP1880 IP3000 IP4200 MP160 ของ Epson มี C58 C79 C90 C110 CX2800 CX3900 CX5500 CX5900 R240 R245 R250 R270 R350 R390 R800 RX630 RX650 Brother ก็มี DCP315C 310CN 120C 115C 117C 110C อยากรู้วิธีแก้เกมส์ตลับหมึกยุคเอาเปรียบผู้บริโภคก็เชิญด้านในครับ...

มา......เริ่มกันเลยกับยี่ห้อยอดนิยม
Canon
รุ่น IP3000 IP4200 หรือรุ่นที่คล้ายกัน
สิ่งนี้ช่วยให้คุณเข้าใจบทความยิ่งขึ้น
ผ้าซับหมึกเต็ม ไฟจะกระพิบสลับ
วิธีทำ

1.ปิดเครื่อง
2.กดปุ่ม  Resume  ค้างไว้ และตามด้วยปุ่ม ON/OFF ค้างตาม
3.ในขณะที่ยังกดปุ่ม ON/OFF ค้างอยู่  ให้ปล่อยมือจากปุ่ม Resume
4.ยังกดปุ่ม ON/OFF ค้างอยู่  ให้กดปุ่ม  Resume  อีก 2 ครั้ง  เสร็จแล้วปล่อยมือจากปุ่มทั้ง 2 ปุ่ม
5.ไฟสีเขียวจะกระพริบสักพักแล้วจะหยุด
6.เมื่อไฟกลายเป็นสีเขียวค้าง  กดปุ่ม  Resume   4 ครั้ง
7.กดปุ่ม ON/OFF เพื่อปิดปริ๊นท์เตอร์  (บางทีอาจต้องกด 2 ครั้ง เพื่อปิด)
8.เปิดปริ๊นท์เตอร์   ก็จะใช้งานได้ตามปกติ
9.ให้นำผ้าซับหมึกออกมาล้างก่อน แต่จำเป็นต้องถอดประกอบ (ใช้ตอนหมึกเสียล้นออกมานอกเครื่อง ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องฝืนครับไม่งั้น...เศร้า) 


รุ่น MP150 MP160 หรือรุ่นที่คล้ายกัน
สิ่งนี้ช่วยให้คุณเข้าใจบทความยิ่งขึ้น
ผ้าซับหมึกเต็ม
วิธีทำ

1. ปิดเครื่อง
2. กดปุ่ม Stop/Reset ค้างไว้ และตามด้วยปุ่ม ON/OFF ค้างตาม
3. ในขณะที่ยังกดปุ่ม ON/OFF ค้างอยู่ ให้ปล่อยมือจากปุ่ม Stop/Reset
4. ยังกดปุ่ม ON/OFF ค้างอยู่ ให้กดปุ่ม Stop/Reset อีก 2 ครั้ง เสร็จแล้วปล่อย มือจากปุ่มทั้ง 2 ปุ่ม
5. ไฟสีเขียวจะกระพริบสักพักแล้วจะหยุด
6. เมื่อไฟกลายเป็นสีเขียวค้าง กดปุ่ม Stop/Reset 4 ครั้ง
7. กดปุ่ม ON/OFF เพื่อปิดปริ๊นท์เตอร์ (บางทีอาจต้องกด 2 ครั้ง เพื่อปิด)
8. เปิดปริ๊นท์เตอร์ ก็จะใช้งานได้ตามปกติ
9.เหมือน IP300 IP4200

อาการไฟค้างตรง Black/Color เวลาใส่ตลับหมึกแบบเติม
วิธีทำ

1.กอดปลั๊ก เครื่องพิมพ์ออก
2.กดปุ่ม Power ค้างไว้
3.เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์
4.กดปุ่ม Stop/Reset 2 ครั้ง ปล่อยปุ่ม Power
5.หน้าจอจะขึ้นเลข “ 0 ” กดปุ่ม “ + ” 1 ครั้ง หน้าจอจะขึ้นเลข “ 1 ”
6.กดปุ่ม Star Color 2 ครั้ง และกดปุ่ม Power 1 ครั้ง รอกระดาษ Test ออกมา 2 แผ่น
7.เปิดฝาเครื่องพิมพ์ รอหัวพิมพ์เลื่อนมาทางซ้าย กอดปลั๊กออก และถอดตลับหมึกออกทั้งดำและสี
8.ปิดฝาเครื่องพิมพ์ เสียบปลั๊ก แล้วเปิดเครื่อง (กดปุ่ม Power)
9.เครื่องจะเรียกหาตลับหมึก ให้เปิดฝาเครื่องแล้วใส่ตลับหมึกทั้งสอง ปิดฝาหน้าจอขึ้นเลข 1 OK. พร้อมใช้งาน
*จะทำก็ต่อเมื่อเครื่องไม่ฟ้อง Error หรือไฟ Alarm ค้าง

ต่อไปเป็นวิธีเคลียค่า error แบบอื่นๆ ของพริ้นเตอร์ Canon ใช้ได้เกือบทุกรุ่น
1.ขณะที่ ปริ้นเตอร์ปิดเครื่องอยู่นั้น ให้กดปุ่ม Resume ค้างไว้ แล้วมากดปุ่ม power ค้างไว้อย่าปล่อย จะมีไฟเขียวปรากฏขึ้น
2.ยังคงค้างปุ่ม power ไว้ แล้วปล่อยปุ่ม Resume
3.ขณะที่ยังคงค้างปุ่ม power ไว้ ให้กดปุ่ม resume 2 ครั้ง และปล่อยปุ่มทั้งคู่ออก
4.เมื่อไฟสัญญาณ power เป็นสีเขียวแล้วให้ กดปุ่ม resume เป็นจำนวนครั้ง
   เพื่อเหตุผลต่อไปนี้
    1 ครั้ง ไฟส้ม คือ Service test print (พริ้นทดสอบ)
   2 ครั้ง ไฟเขียว คือ EEPROM information print (พริ้นสถานะของ EEPROM)
   3 ครั้ง ไฟส้ม คือ EEPROM Initialization (การเริ่มต้นค่าปฎิบัติการ EEPROM)
   4 ครั้ง ไฟเขียว คือ Waste Ink Counter Resetting (เคลียร์ค่าแผ่นซับหมึก)
   5 ครั้ง คือ ไฟส้ม คือ Destination setting (การเข้าเมนูการปรับแต่งตั้งค่าต่างๆ)
   6 ครั้ง ไฟเขียว คือ Print head deep cleaning (ล้างหัวพิมพ์ทั้งดำและสี)
   7 ครั้ง ไฟส้ม คือ Reserved
   8 ครั้ง ไฟเขียว คือ CD/DVD check pattern (ตรวจสอบรูปแบบการพริ้นซีดี)
   9 ครั้ง ไฟส้ม คืด CD/DVD print position correct (พริ้นตำแหน่งการพิมพ์ของซีดีในแกนแนวนอน)
   10 ครั้ง คือ ไฟเขียว CD/DVD print position correct (พริ้นตำแหน่งการพิมพ์ของซีดีในแกนแนวตั้ง)
   11 ครั้ง ถึง 13 ครั้ง ไฟ ส้ม เขียว ส้ม Return to menu selection (กลับไปสู่เมนูหลัก)
   14 ครั้ง ไฟเขียว Left margin correct (ปรับแต่งขอบการพิมพ์ด้านซ้าย)
   15 ครั้ง ไฟส้ม Return to menu selection (กลับไปสู่เมนูหลัก)


Epson
รุ่น C58 C79 C90 C110 CX2800 CX3900 CX5500 CX5900 R240 R245 R250 R270 R350 R390 R800 RX630 RX650
พริ้นเตอร์ Epson จะใช้โปรแกรมเข้าช่วยแล้วก็วิธีจะคล้าย ๆ กัน
ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่
วิธีทำ

1. เปิดเครื่อง
2. Run ไฟล์ INDORESET.BAT 


     - set วันที่ของเครื่องให้ตรงกับโปรแกรมโดยดูรุ่น+วันที่ในโปรแกรม เช่น C58_9-11-2006 ก็ set วันที่ในเครื่องให้ตรงกัน
     - set วันที่ให้เหมือนรุ่นที่ต้องการเคลียโดยดูในโปรแกรม เหมือนข้อข้างต้น
3. run ไฟล์ adjprog.exe
4. click accept
5. click particular adjustment mode
6. ไปที่หัวข้อ maintenance เลือก waste ink pad counter click ok
7. click initialization แล้วก็ click on ปุ่ม finish
8. ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่เป็นอันเสร็จ
*ถ้าไม่ทำตามข้อ 2 โปรแกรมจะล็อค วิธีแก้ล็อคคือ
1. ลบ adjustment program folder ใน C:\
2. RUN คำว่า "regedit"
3. เข้าไปใน HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EPSON\PTSG\ แล้วลบรุ่นที่ต้องการ 

ส่วนรุ่นอื่น ๆ หรือรุ่นเก่า ๆ ก็ใช้โปรแกรม SSC Service Tool ช่วยได้ครับ ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่

Brother
รุ่น DCP315C 310CN 120C 115C 117C 110C
วิธีทำ

1.ถอดปลั๊ก กดปุ่ม Menu ค้างไว้ แล้วเสียบปลั๊ก รอจนหน้าจอขึ้นคำว่า Maintanance แล้วปล่อยมือ
2. กด 80 โดยใช้ลูกศรเลื่อนเหมือนเดิมครับ อย่าลืมกด Set ระหว่างตัวด้วยครับ
3. กด Mono Start ไปเรื่อยๆ หาคำว่า Purge : XXXX
4. กด 2783 โดยใช้วิธีกดลูกศรเลื่อนขึ้นเหมือนเดิม อย่าลืมกด Set ระหว่างตัวด้วยครับ
5. ตัว Purge : 0000 จะกลายเป็นศูนย์ทั้งหมด แล้วกด Stop
6. กด 99 โดยใช้วิธีกดลูกศรเลื่อนขึ้นเหมือนเดิม อย่าลืมกด Set ระหว่างตัวด้วย

คงพอทราบกันแล้วนะครับ เทคนิคเหล่านี้ต้องเข้าใจเรื่องหลักการพริ้นเตอร์บ้างจึงจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ปล.มีเพิ่อนๆ อาชีพเดียวกับผม (ผมเป็นช่างคอมพ์) ว่า "ทำไมเอาของหากินมาโพสบนเน็ตแบบนี้ เก็บไว้รู้คนเดียวคอยหาตังไม่ดีกว่าหรอ" ผมตอบได้เลยว่า "ที่เป็นช่างคอมพ์ดังเช่นทุกวันนี้ก็เพราะได้ความรู้การแบ่งปันจากเน็ต ไม่มีเน็ตก็ไม้รู้ขนาดนี้" ผมคิดเสมอว่าความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มันเกิดตลอดเวลา เราศึกษาสิ่งใหม่ๆ ไปพร้อมเผยแพร่สิ่งที่เรารู้แล้ว. 

 

จาก : www.itcom-tech.info.com

 

 

 

 
 
 
เหตุไฉนเครื่องพิมพ์จึงพิมพ์งานอืดเป็นเต่า

ตามปกติการพิมพ์เอกสารในวินโดวส์ จะอาศัยปรแกรม Print Spooler เป็นตัวนำข้อมูลจากแอพพลิเคชั่นที่เราสั่งพิมพ์ไปเขียนเป็นไฟล์ชั่วคราว ไว้ในไดเร็คทอรี่ C:/windows/Temp เพื่อให้วินโดวส์มามารถพิมพ์เอกสารได้ในโหมดแบ็คกราวน์ (ช่วยให้สามารถทำงานอย่างอื่นได้ในขณะพิมพ์) ถึงแม้ว่า Print Spooler จะช่วยให้สามารถทำงานได้ในขณะพิมพ์งานอยู่ แต่มันก็ส่งผลให้เครื่องพิมพ์ทำงานช้าเช่นกัน ถ้าหากว่ามีเนื้อที่หรือหน่วยความจำภายในเครื่องน้อย เพื่อให้ประสิทธิภาพการพิมพ์สูงขึ้นกว่า ที่เป็นอยู่ก็ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าไปในส่วนของ Printer โดยการคลิกที่ Start > Settings > Printers
2. จากนั้น คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ เลือกคำสั่ง Properties เพื่อทำการปรับแต่งค่าของเครื่องพิมพ์
3. คลิกที่แท็บ Details
4. คลิกปุ่ม Spool Setting บริดเวณ ส่วนล่างสุดของไดอะล๊อคบ๊อกซ์
5. คลิกเครื่องหมายถูกหน้าตัวเลือก Print directly to the printer เพื่อรอจนกว่าเครื่องพิมพ์จะพร้อมก่อนจึงจะส่งงานจากโปรแกรมไปยังเครื่องพิมพ์ โดยตรง ซึ่งจะส่งผลให้ทำการพิมพ์ได้เร็วขึ้น ในกรณีที่คุณมีเนื้อที่หรือหน่วยความจำภายในเครื่องน้อย
6. คลิกปุ่ม OK 2 ครั้งทีนี้เครื่องพิมพ์จของคุณก็จะพิมพ์งานเร็วขึ้นทันที

 

 

 

 

บทความจากเว็บไซต์ bcoms.net

 

เครื่องพริ้นเตอร์พิมพ์งานไม่ออก

ไม่ต้องกังวลครับ ปัญหานี้มีวิธีแก้ไขหลายวิธีด้วยกัน อย่างแรกที่ควรทำคือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องพิมพ์ของคุณว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ ในถาดมีกระดาษหรือเปล่า ถ้ามีครบก็ให้ล้างหน่วย ความจำ ของเครื่องพิมพ์โดยการปิดเครื่องประมาณสองถึงสามวินาทีแล้วจึงเปิดใหม่อีกครั้ง จาก นั้นทำการตรวจสอบสายเคเบิ้ลเพื่อให้แน่ใจว่าได้ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์และเครื่องพีซีของคุณแล้ว

คุณรู้หรือไม่ว่า ถ้าสายเคเบิ้ลของพริ้นเตอร์เก่า หรือยาวเกินไปจะทำให้สัญญาณที่ส่งจากเครื่อง
พีซีมายังเครื่องพิมพ์ไม่เพียงพอ วิธีแก้ในระยะยาวก็ให้คุณเลือกซื้อสายเคเบิ้ลแบบ IEEE 1284 เส้นใหม่ แต่การแก้ไขเบื้องต้น ให้คุณลองติดตั้งไดร์ฟเวอร์สำหรับเครื่องพิมพ์อีกครั้ง โดยการ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตมาใหม่ แล้วเลือก Start > Setting > Printers เพื่อทำการ เปิดโฟลเดอร์ของเครื่องพิมพ์ออกมา เลือกไอคอนของเครื่องพิมพ์ที่ต้องการลบโดยคลิ๊กเม้าส์ขวา แล้วเลือก Delete จากนั้นทำการติดตั้งเครื่องพิมพ์ลงไปใหม่โดยคลิ๊กไอคอน Add Printer ที่ปรากฏอยู่ในโฟลเดอร์ของเครื่องพิมพ์
หากคุณยังไม่สามารถพิมพ์ได้อีก ให้คุณลองเซ็ตค่าของพอร์ต Parallel โดยคลิ๊กเม้าส์ปุ่มขวาที่ My Computer เลือก Properties เลื่อนลูกศรไปยัง Device Manager แล้วดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Ports (COM and LPT) ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Printer Port (LPT1) เลือกแถบ Resources และเช็คในกล่อง "Conflicting device list" ที่มี IRQ (Interrupt Request Line) หรือ DMA (Direct Memory Access) หากมีอุปกรณ์อื่นที่ใช้พอร์ต IRQ เดียวกันกับพริ้นเตอร์ ให้คุณ Disable อุปกรณ์ดังกล่าว หรือกำหนดพอร์ต IRQ ให้กับอุปกรณ์นั้นใหม่ การ Disable นี้จะสามารถทำได้โดยค้นหาใน Device Manager ให้คุณเปิดรายการ Properties เลือกแถบ General จากนั้นให้เช็ค Disable in this hardware profile เท่านี้คุณก็จะพิมพ์งานที่ต้องการได้ครับ
สำหรับการตรวจสอบการชนกันของ DMA ทำได้โดยการหาว่าพอร์ตของเครื่องพิมพ์นั้นไปชน กับพอร์ต ECP หรือไม่ (เป็นพอร์ตขนานแบบใหม่ที่ออกแบบมาให้สามรถพิมพ์ได้เร็วขึ้นโดยใช้ DMA ค่าเดิมจะเป็นแบบ Standard, bi-directional และ EPP) แต่หากเครื่องของคุณ สนับสนุนพอร์ต ECP ให้คุณกำหนดพอร์ตขนานเป็นแบบไม่ใช้ DMA โดยปกติจะสามารถ กำหนดค่าได้ในโปรแกรม CMOS บนเครื่องพีซีของคุณ แต่ถ้าหากเครื่องพิมพ์ของคุณไม่
สนับสนุน ECP ให้คุณกำหนดพอร์ตขนานไปแบบที่สามารถเข้ากันได้

อีกทางเลือกหนึ่งคือกำหนดพอร์ตแบบ EPP แต่หากเครื่องพิมพ์ของคุณไม่สนับสนุนวิธีการที่ กล่าวมา ให้คุณกำหนดแบบมาตรฐานที่สามารถเข้ากันได้ดีกับเครื่องของคุณก็เพียงพอแล้ว

 

 

 

 

บทความจากเว็บไซต์ bcoms.net